از ۲۵اردیبهشت به استقبال ۲۲خرداد میرویم / در و دیوار شهر را با نام میرحسین آذین ببندید

حصر غیرقانونی و ظالمانه میرحسین موسوی و مهدی کروبی در حال طولانی شدن است و جنبش سبز نیازمند یک جرقه برای شروعی دوباره . حالا که با همت و ابتکار دانشجویان روز ۲۵ اردیبهشت به عنوان روز اعتصاب و اعتراض در نظر گرفته شده باید از این فرصت طلایی استفاده کرد و به استقبال ماه خرداد رفت . باید بر در و دیوار شهر نام میرحسین را بنویسیم و آماده آزادی و شکست حصر او بشویم . این آغاز دوباره را باید به فال نیک گرفت و این بار فرصت را نباید از دست داد .