25 خرداد 90 / به یاد 25 خردادی که میرحسین میان ما بود...

برای دیدن عکس در اندازه ی واقعی روی آن کلیک کنید