عکسی غرورآفرین از خرداد 88 / خرداد 90 ،این حماسه را تکرار می کنیم

برای دیدن عکس در اندازه ی واقعی روی آن کلیک کنید