صورت فلکی جنبش سبز در آسمان !!!

این شکلی که می بینید مربوط به صورت فلکی ثور ( گاو نر ) که در فصل پاییز و از نیمکره ی شمالی آن قابل رؤیته . و در نزدیکی اون ، صورت فلکی . . . اصلا بی خیال. هدف من از این مطلب دادن اطلاعات نجومی نیست.
اگه خودتون یه ذره دقت کرده باشین شاید متوجه شده باشین که این قسمت از صورت فلکی که به وضوح دیده میشه شبیه به یه V هستش . و اون چیزی که من می خواستم بگم اینه که وقتی آدم در یک شب تاریک و سیاه و مخوف ، شاید با نا امیدی ، به آسمون تیره ی بی انتها نگاه می کنه، و ناگهان در دل سیاهی ، آسمون یه V به این زیبایی بهش نشون میده، یعنی اینکه مطمئن باشید ما پیروزیم. . .
دلم نمی خواد این صورت فلکی رو ثور صدا کنم. دلم می خواد بهش بگم صورت فلکی جنبش سبز.