طرح سبز / یادتان هست ؟

برای دیدن تصویر در اندازه واقعی روی آن کلیک کنید